הלקוח

EVR MOTORS

המוצר

מנוע לרכב חשמלי

התכולה

תכן מכאני מלא, תיק מוצר וליווי ייצור