:הלקוח

פרטי

:המוצר

מזוודה אשר מתנפחת מגודל של טרולי למזוודה גדולה

:התכולה

מחקר ואפיון, פיתוח קונספט הנדסי, עיצוב, תכן מפורט למודל, מודל לניסויים ולקמפיין קיקסטארטר

מזוודה אשר מתנפחת מגודל של טרולי למזוודה גדולה