ARCAS
לקוח

Elbit systems

המוצר

פלטפורמת מחשב ייחודית לנשק תקיפה המיועדת לחייל החי"ר העתידי. ARCAS מספקת מגוון רחב של יכולות מתקדמות לשיפור הלחימה, הישרדות החיילים ושיפור המודעות המצבית, חיבור ליישומים שונים, רשתות סיור ומערכות ניהול לחימה.

תכולה

עיצוב ותכן