ABOUT THIS PROJECT:
:הלקוח

פרטי

:המוצר

תלת אופן מתקפל דו שלבי לילדים המתקפל למידות מינימאליות, בעל מערכת היגוי חדשנית, מאפשר תנוחת שינה לילד ומאפשר מעבר לתפעול עצמאי של הילד

:התכולה

פיתוח מלא –מחקר ואפיון, פיתוח קונספט הנדסי, בניית מודלים, פיתוח קונספט עיצובי, תכן מפורט, תיק מוצר

תלת אופן מתקפל דו שלבי לילדים המתקפל למידות מינימאליות, בעל מערכת היגוי חדשנית, מאפשר תנוחת שינה לילד ומאפשר מעבר לתפעול עצמאי של הילד