ABOUT THIS PROJECT:
:הלקוח

פרטי

:המוצר

הצללה ניידת לרכבים. נפתחת ב-60 שניות, מכסה כ-10 מטרים מרובעים ועמידה ברוחות

:התכולה

פיתוח מלא –מחקר ואפיון, פיתוח קונספט הנדסי, עיצוב, תכן מפורט, תיק מוצר

הצללה ניידת לרכבים. נפתחת ב-60 שניות, מכסה כ-10 מטרים מרובעים ועמידה ברוחות