חוסם תדרים (ג'מר) נישא

חוסם תדרים (ג'מר) נישא

מוצרים ביטחוניים

מערכות לחסימת גלי רדיו למניעת הפעלת מטעני חבלה באמצעות רדיו מרחוק.

מי הלקוח?

Netline

מה כלל התהליך?

• תכנון מכאני
• אנליזות טרמיות
• זיווד תיק ייצור

האתגר

להגיע למשקל מינמאלי מכיוון שהג'מר נישא

מוצרים דומים מהתחום