Ultra Slide – מכשיר ידני לחיבור צנרות PEX

Ultra Slide – מכשיר ידני לחיבור צנרות PEX

כלי עבודה מקצועיים

אולטראסלייד, מערכת ידנית לחיבור צנרות PEX ו-PE-RT ללא אטמים (O-RING) ומבוססת על חדירת שיני המחבר לתוך צנרת הפלסטיק ליצירת הגנה היקפית.
מעל אזור החדירה של המחבר לצינור, מולבשת שרוולית העשויה חומר פלסטי (PVDF) שמשמש כ"קפיץ" אוטם לאטימות מלאה.
אפליקציות:
התקנת מערכת מים חמים-קרים לבית,
מערכות חימום הידרוניות (מערכת רדיאטורים),
חימום תת-רצפתי
ומערכות גז

מי הלקוח?

Sagiv

מה כלל התהליך?

• תכנון מכאני
• ארגונומיה
• אינטגרציה עם מערכת הידראולית יחודית
• ייצור
• הרכבה
• בדיקות ואופטימיזציה
• תיק ייצור
• תמיכה בייצור סדרתי

מוצרים דומים מהתחום