ABOUT THIS PROJECT:
:הלקוח

פרטי

:המוצר

הסליק הינו מכשיר ביתי מהפכני להסרת שיער בחוט, באמצעות חוטי קוולר ייעודיים עליהם מוזרקים חרוזי פלסטיק להתאמה בלעדית למוצר

:התכולה

פיתוח מלא משלב אפיון, פיתוח קונספט, תכן מפרט לייצור, תיק מוצר

הסליק הינו מכשיר ביתי מהפכני להסרת שיער בחוט, באמצעות חוטי קוולר ייעודיים עליהם מוזרקים חרוזי פלסטיק להתאמה בלעדית למוצר